Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer211337/public_html/kobietybiznesu.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Kobiety Biznesu

Naszą grupę tworzą aktywne, świadome i niezależne kobiety, dla których ważny jest rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów i budowanie relacji. Reprezentantki różnych zawodów, które chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, organizują spotkania z ekspertami, konferencje i networkingi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Kobiety Biznesu

Naszą grupę tworzą aktywne, świadome i niezależne kobiety, dla których ważny jest rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów i budowanie relacji. Reprezentantki różnych zawodów, które chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, organizują spotkania z ekspertami, konferencje i networkingi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Kobiety Biznesu

Naszą grupę tworzą aktywne, świadome i niezależne kobiety, dla których ważny jest rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów i budowanie relacji. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, organizujemy spotkania z ekspertami, konferencje i networkingi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Polityka Prywatności

DEFINICJE

1.1. Administrator – JET Jacek Taras, 58-560 Jelenia Góra, Daniłowskiego 6, NIP: 611-129-53-90.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.kobietybiznesu.eu.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie:

Administratorem strony jest: JET Jacek Taras, 58-560 Jelenia Góra, Daniłowskiego 6, NIP: 611-129-53-90.

 

Postanowienia Ogólne:

1. Korzystanie ze strony https://www.kobietybiznesu.eu oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy i dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.


Cele przetwarzania danych:

1. Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, udział w komentowaniu.

2. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie: https://www.kobietybiznesu.eu/kontakt tj, formularz, za pośrednictwem którego możesz wysłać wiadomość z pytaniem lub prośbą o konsultację. Aby to zrobić, musisz podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, ewentualnie numer telefonu. Twoje dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyraziłeś taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia:

Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę https://www.kobietybiznesu.eu ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies:

1. Dane użytkowników strony: https://www.kobietybiznesu.eu mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak : dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowe.

2. Zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stroni, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce;

3. Dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania;

4. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania.

 

Newsletter:

Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.


Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

Informacje dodatkowe:

1. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane (Zamówienie) maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.

 

Kontakt do administratora danych: JET Jacek Taras, 58-560 Jelenia Góra, Daniłowskiego 6

E: mail: annapilsniak@kobietybiznesu.euRegulamin Newslettera

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera strony: https://www.kobietybiznesu.eu.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji przez Użytkownika (osoba odwiedzająca stronę https://www.kobietybiznesu.eu). Wyrażenie zgody następuje poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w serwisie internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera.

4. Rezygnacji można dokonać poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny lub bezpośrednio wysłać rezygnację na adres e-mail: annapilsniak@kobietybiznesu.eu.

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest JET Jacek Taras, 58-560 Jelenia Góra, Daniłowskiego 6, NIP: 611-129-53-90.

6. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn, zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r., poz.1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późń. zm.).

7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji usługi Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. Podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu wysyłki Newslettera.

9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newslettera.

10. Użytkownik ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

11. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: annapilsniak@kobietybiznesu.eu

 

Regulamin znajduję się na stronie https://www.kobietybiznesu.eu/polityka-prywatnosci/.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2022. Każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.